Tượng Đức Mẹ bằng gỗ TC54

Tượng Đức Mẹ bằng gỗ pơ mu, mã số TC54

Kích thước: Đức Mẹ cao 40cm