Hiện nay mỹ nghệ Hồng Ân vận chuyên đến tất cả quý khách trên toàn quốc qua nhiều cách vận chuyển như gởi xe khách, gởi hàng qua bưu điện, chuyển qua dich vụ của viettel.

Nếu trong quá trình vận chuyển mà bên vận chuyển chẳng may có sơ suất làm mất hoặc thất lạc sản phẩm bàn thờ, tượng… thì Hồng Ân sẽ chịu trách nhiệm đền bù và gửi lại hàng đầy đủ cho quí khách hàng

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn đặt hàng

Phương thức thanh toán

Chính sách bán hàng