Mỹ nghệ Hồng Ân điêu khắc các mẫu tượng thánh giá gỗ – Tượng Chịu nạn – Tượng chuộc tội bằng gỗ, đồng composite đẹp giá rẻ.