Tượng Đức Mẹ Lộ Đức TC29

Tượng đức Mẹ Lộ Đức Mã số TC29

Chất liệu: gỗ dổi phấn màu

Kích thước: 50cm đến 120cm