Tượng Chúa Chịu Nạn Bằng Gỗ HD03

Thông tin sản phẩm

Tượng chúa chịu nạn cao 60cm. Thánh giá cao 110.

Tượng 2 bên cao 60cm.

Chất liệu gỗ pơ mu.