Tượng Đức Mẹ Maria cỡ nhở để ô tô, bàn làm việc, làm quà tặng

Tượng Đức Mẹ Maria cỡ nhỏ

kích thước: cao 15cm

Chất liệu gỗ pơmu