Tượng Chúa Chuộc tội bằng gỗ

Tượng chúa chuộc tội

Chất liệu:gỗ pơmu tự nhiên

Kích thước: theo yêu cầu