Hồng ân chuyên điêu khắc bàn thờ Chúa, Tòa Thờ Công Giáo sơn son thếp vàng, tòa Công Giáo bằng gỗ pơ mu để mộc. Chế tác tượng gỗ Công Giáo cao cấp.