Tượng chân dung Chúa bằng gỗ nghệ thuật NT02

Tượng gỗ chân dung Chúa Giêsu bằng gỗ trai

Kích thước: cao 100cm, rộng 90cm, dày 45cm