Mẫu tượng thánh giá TC53

Mẫu tượng thánh giá gỗ TC53

Kích thước: Tượng chúa chịu nạn cao 40cm

Chất liệu: bằng gỗ pơ mu