Tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse bằng gỗ cao cấp TC25

Sản phẩm Tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse bằng gỗ pơmu cao cấp TC25

kích thước: cao 40cm

Chất liệu: gỗ pơmu