Tượng Chúa Chịu nạn – Tượng Thánh giá

Chi tiết sản phẩm tượng Chúa chịu nạn – tượng thánh giá bằng gỗ

*Kích Thước: cao 50cm

*Chất liệu: gỗ pơmu