Tượng thánh giá gỗ TC54

Tượng thánh giá gỗ TC54

Chất liệu gỗ pơ mu