Tượng Công Giáo TC52

Bộ tượng Công Giáo mã số TC52

Chất liệu bằng gỗ pơ mu

Kích thước: tượng 2 bên cao 40cm, tượng Chúa cao 50cm