Tượng thánh Phêrô TG04

3,000,000

Tượng thánh Phêrô

– kích thước cao: 50cm

-Chất liệu: gỗ pơmu