Tượng Chúa chịu nạn TC56

2,700,000

Mã số TC56

– Kích thước: tượng Chúa 60cm cây thánh giá cao 100 cm

– Chất liệu: gỗ pơmu