Tượng gia đình Chúa bằng gỗ TC47

Tượng gia đình Chúa mã số TC47

Chất liệu: gỗ pơ mu

Kích thước: tượng 2 bên cao 40, thánh giá cao 60