Tượng Chúa Chịu Nạn HD01

Tượng thánh giá chúa giêsu – tượng Chúa chịu nạn

  • Hàng đặt
  • Chất liệu: gỗ pơmu
  • Kích thước: 80cm