Tượng Công Giáo Bằng Gỗ TG10

Tượng Đức Mẹ bằng gỗ TG10

Chất liệu: Gỗ pơmu

Cao: 60cm

– Tượng Đức Mẹ bằng gỗ pơmu, sản phẩm được chế tác dựa trên sự sáng tạo của nghệ nhân vì thế sản phẩm là độc nhất và không có mẫu thứ 2 trên thì trường