Tượng Chúa trái tim bằng gỗ TC45

2,000,000

Tượng Chúa trái tim mã số TC45

Chất liệu: bằng gỗ pơ mu

Kích thước: cao 50

Giá bán 2 triệu đồng