tượng công giáo để ô tô – tượng đức mẹ ban ơn

Tượng đức mẹ để xe ô tô

Kích thước: cao 15cm

Chất liệu: được tạc bằng gỗ be