Tượng thánh giuse bằng gỗ – Tượng công giáo TC43

Tượng thánh giuse bằng gỗ TC43

Kích thước: cao 40cm

Chất liệu: gỗ pơ mu