Tượng Thánh Giá Chúa TC30

Sản phẩm tượng thánh giá TC30

chất liệu: gỗ pơmu

kích thước: cao 70cm