Bộ tượng thờ Công Giáo bằng gỗ TĐ09

Thông tin sản phẩm

Tượng đức mẹ cao 40cm, tượng thánh Phêrô cao 40cm.

Tượng chúa chịu nạn cao 40.

Tượng thánh giá cao 65cm

Chất liệu gỗ pơ mu