Bộ tượng Chúa để bàn thờ TC61

Thông tin sản phẩm

Tượng đức mẹ cao 60cm, tượng thánh giuse cao 60cm.

Tượng chúa chịu nạn cao 60.

Tượng thánh giá cao 110cm

Chất liệu gỗ pơ mu