Tượng lòng Chúa thương xót cỡ nhỏ để ô tô, bàn làm việc, làm quà tặng

Tượng lòng Chúa thương xót cỡ nhỏ

Kích thước cao 15cm

Chất liệu gỗ pơmu vân đẹp