Tượng Đức Mẹ cỡ nhỏ để ô tô, bàn làm việc, làm quà tặng

Tượng Đức Mẹ lên trời cỡ nhỏ

Kích thước: cao 15cm

Chất liễu: gỗ pơmu vân đẹp

Thích hợp để ô tô, bàn làm việc, làm quà tặng