Tượng đức Mẹ Ban ơn bằng gỗ sơn màu

Tượng Đức Mẹ ban ơn bằng gỗ sơn màu

Chất liệu: gỗ dổi

Kích thước: theo yêu cầu