Tượng Đức Mẹ ban ơn cỡ nhỏ để ô tô, để bàn, làm quà tặng

Tượng Đức Mẹ ban ơn cỡ nhỏ

Chất liệu gỗ pơmu

kích thước: cao 15cm