Tượng Đức Mẹ Fatima cỡ nhỏ để ô tô, bàn làm việc hoặc làm quà tặng

Tượng Đức Mẹ Fatima loại nhỏ

Kích thước: cao 15cm

Chất liễu: gỗ pơmu vân đẹp

Để xe ô tô, bàn làm việc, làm quà tặng.