Tượng thánh giá gỗ Chúa Giêsu TC58

Mẫu tượng Chúa chịu nạn mã số TC58

Chất liệu: điêu khắc bằng gỗ pơ mu tự nhiên

Kích thước: liên hệ