Tranh gỗ Chúa Giêsu TGC02

Chi tiết sản phẩm tranh gỗ Chúa Giêsu

Chất liệu: gỗ thông