Tòa Thờ Công Giáo Bằng Gỗ BT65

*Chi tiết Tòa Công Giáo Gia Đình BT65 :

  • Kích thước:rộng 115cm – cao 145cm
  • Chất liệu: gỗ pơmu cao cấp