Bàn thờ Đức Mẹ BT08

– Tòa gia đình Thánh Gia 4 cột

-Kích thước: 80cmx155cm (rộng* cao)

-Chất liệu : gỗ pơmu phun màu cánh dán