Bàn thờ Thiên Chúa BT14

Bàn Thờ Thiên Chúa BT14

-Kích thước:145cmx170cm (rộng* cao)

-chất liệu: gỗ pơmu