Tòa Thờ Công Giáo Tam Cấp gỗ gõ đỏ BT71

*Chi tiết Tòa Công Giáo BT71

Kích thước: rộng 220cm – cao 320cm

Chất liệu: gỗ pơmu hoặc gỗ dổi