BÀN THỜ CÔNG GIÁO BT34

Chi tiết về bàn thờ Công Giáo gỗ BT34

  • Kích thước:120cm * 155cm
  • Chât liêu:Gỗ pơmu, Gỗ Dổi
  • Giá: Liên hệ