Bàn Thờ Chúa BT49

BÀN THỜ CHÚA  BT49

*Kích Thước: rộng 130cm – cao 160cm

*Chất liệu: gỗ pơmu tự nhiên