Tòa gia đình Công Giáo BT46

*Chi tiết Tòa Công Giáo Gia Đình BT46 :

 Kích thước: rộng 120cm – cao 150cm

Chất liệu: gỗ pơmu cao cấp