Nhà khách ở Ninh Bình

Tòa Thiên Chúa mã số NK19

Chất liệu gỗ pơ mu

 

 

Danh mục: Mẫu nhà khách