Nhà khách ở Đăknông NK04

8,500,000

Bàn thờ Chúa mã số NK04

Kích thước 140×170

gỗ dổi sơn son thiếp vàng

 

 

Danh mục: Mẫu nhà khách