Nhà khách ở Đăknông

8,500,000

Bàn thờ Chúa mã số NK04

Kích thước 140×170

gỗ dổi sơn son thiếp vàng