Nhà khách ở Hà Tây

Bàn thờ công giáo mã số NK08

chất liệu: gỗ dổi sơn thếp vàng