Nhà khách ở TPHCM

11,500,000

Tòa thờ công giáo, bàn thờ Thiên Chúa mã SG

kích thước:145cm*165cm

Chất liệu: gỗ pơmu