Nhà khách ở Phú Thọ

Bàn thờ Chúa mã số NK20

Chất liệu gỗ pơ mu