Phòng khách ở Kon Tum NK13

Bàn thờ Chúa mã số NK13

Chất liệu: gỗ pơ mu

 

 

Danh mục: Mẫu nhà khách