Bàn thờ công giáo BT17

Bàn Thờ Công Giáo BT17

-Kích thước: 80cmx110cm (rộng* cao)

-Chật liệu gỗ: gỗ gụ