Tòa công giáo gỗ gõ đỏ

Bàn Thờ Thiên Chúa BT58

*Kích Thước: rộng 180cm – cao 200cm

*Chất liệu: gỗ dổi