Bàn thờ chúa bt16

-Kích thước:120cmx165cm (rộng* cao)

-Chật liệu gỗ: gỗ pơmu