Bàn Thờ Chúa BT09

– Toà gia đình 3 ô 4 cột

-Kích thước:130cmx165cm (rộng* cao)

-Chật liệu gỗ pơ mu