Bàn thờ công giáo BT18

Bàn Thờ Công Giáo BT18

-Kích thước:90cmx150cm (rộng* cao)

-Chật liệu gỗ: gỗ pơmu